Fundusze europejskie

KAMET SPOŁKA AKCYJNA realizuje obecnie pięć projektów


Nazwa projektu: Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji przydomowych paczkoBOXów do indywidualnego użytku ze szczególnymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0019/21-00
Wartość projektu:  329 640,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 227 800,00 PLN intensywność wsparcia 85%

Cel projektu:  Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego projektu wzorniczego ergonomicznych, przydomowych paczkoBOXów do użytku indywidualnego, dostosowanych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami np. narządu ruchu. Pozwoli to zdywersyfikować ofertę firmy i wkroczyć na nowe – produktowe rynki zbytu z własnym produktem, podwyższając przewagę nad istniejącą konkurencją.

Wdrożenie nowego projektu wzorniczego zostanie poprzedzone przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, składającego się z 3 elementów: audytu wstępnego przedsiębiorstwa, potwierdzającego zasadność realizacji projektu, opracowaniem strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, a w konsekwencji opracowaniem projektu nowego, prototypowego produktu, co stanowi 1 cel pośredni projektu. Celem pośrednim nr 2 jest uzyskanie profesjonalnego doradztwa na etapie wdrażania do produkcji nowych przydomowych paczkoBOXów.

Planowane efekty: Efektem wdrażanego projektu będzie INDYWIDUALNY, PRZYDOMOWY PACZKOBOX Z UDOGODNIENIAMI dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi oraz problemy ze wzrokiem.

Pełna treść – Informacja o realizowanym projekcie


Nazwa projektu: „Doposażenie Działu B+R oraz opracowanie innowacyjnej, modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0005/20-00

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo rozwojowego oraz opracowanie produktu adekwatnego do wymagań i zapotrzebowania rynkowego. Dodatkowo projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu inwestycyjnego oraz badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnej modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych albo poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych. W wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu.
Całkowita wartość projektu: 1 336 726,99 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 624 600,09 PLN

Pełna treść – Informacja o realizowanym projekcie


Nazwa projektu: „Zakup środków trwałych w celu łagodzenia negatywnych skutków brexitu w KAMET S.A.”

Nr umowy o dofinansowanie: PBAR.02.01.00-00-0212/23-00

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmiana modelu biznesowego firmy KAMET S.A. w kierunku łagodzenia negatywnych skutków brexit’u, a tym samym minimalizacja strat jakie firma poniosła w związku z brexit. Przedmiotem projektu był zakup środków trwałych w celu uruchomienia nowej produkcji – Modułowego systemu kontenerów socjalno-biurowych pod marką Hova System.

Planowane efekty: Firma KAMET S.A. zrealizowała projekt infrastrukturalny – zakupowy, który pozwolił jej zdywersyfikować portfel swoich produktów. Sprzedaż rozwiązań HOVA System – będących efektem zrealizowanego projektu pozwoliło znaleźć alternatywę dla źródła przychodów utraconych w wyniku brexit.

Całkowita wartość projektu: 79 562,34 EUR
Dofinansowanie projektu z UE: 64 684,85 EUR

Pełna treść – Informacja o realizowanym projekcie

Maszyny zakupione w ramach projektu:

Automat do spawania wykładzin Leister UNIFLOOR 500
zakupiono w ilości 1 szt.

Spawarka MASTERTIG POWER SOURCE 335ACDC
zakupiono w ilości 2 szt.


Nazwa projektu: „Dywersyfikacja portfela ofertowego w celu łagodzenia negatywnych skutków brexitu w KAMET S.A.”

Nr projektu: PBAR.02.01.00-00-0268/23

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmiana modelu biznesowego firmy KAMET S.A. w kierunku łagodzenia negatywnych skutków brexit’u, a tym samym minimalizacja strat jakie firma poniosła w związku z brexit. Przedmiotem projektu jest zakup środka trwałego – prasy krawędziowej w celu uruchomienia nowej produkcji – do tej pory nieprodukowanych drzwi autobusowych.

Całkowita wartość projektu: 157 500,00 EUR
Dofinansowanie projektu z UE: 78 750,00 EUR

Prasa krawędziowa LVD PPEB-8 110/30 zakupiona w ilości 1szt.

Pełna treść – Informacja o realizowanym projekcie


Nazwa projektu: Redukcja odkształceń podczas procesu przetwarzania plastycznego oraz spawalniczego perforacji w KAMET S.A.

Nr umowy o dofinansowanie: FEOP.01.01-IP.01-0006/23-00

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie doposażenie działu B+R w niezbędną aparaturę do badań oraz przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego związanego
z opracowaniem innowacyjnej w skali świata technologii przetwarzania plastycznego blach perforowanych o gęstej strukturze siatki perforacji gwarantująca minimalizację odkształceń plastycznych blachy w obszarze gięcia (deformację otworów perforacji) oraz technologii gwarantującej redukcję odkształceń termicznych w obszarze spawania laserowego prowadzonego dla blach niejednolitych pod względem faktury, tj. dla blach pełnych oraz perforowanych o gęstej strukturze siatki perforacji.

Planowane efekty: Projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych, bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. W konsekwencji zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu.

Wartość projektu: 1 149 890,24 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 525 729,92 PLN

Pełna treść – Informacja o realizowanym projekcie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w Polityce prywatności. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rozumiem