Fundusze europejskie

KAMET SPOŁKA AKCYJNA realizuje obecnie dwa projekty


Nazwa projektu: Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji przydomowych paczkoBOXów do indywidualnego użytku ze szczególnymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0019/21-00
Wartość projektu:  329 640,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 227 800,00 PLN intensywność wsparcia 85%

Cel projektu:  Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego projektu wzorniczego ergonomicznych, przydomowych paczkoBOXów do użytku indywidualnego, dostosowanych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami np. narządu ruchu. Pozwoli to zdywersyfikować ofertę firmy i wkroczyć na nowe – produktowe rynki zbytu z własnym produktem, podwyższając przewagę nad istniejącą konkurencją.

Wdrożenie nowego projektu wzorniczego zostanie poprzedzone przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, składającego się z 3 elementów: audytu wstępnego przedsiębiorstwa, potwierdzającego zasadność realizacji projektu, opracowaniem strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, a w konsekwencji opracowaniem projektu nowego, prototypowego produktu, co stanowi 1 cel pośredni projektu. Celem pośrednim nr 2 jest uzyskanie profesjonalnego doradztwa na etapie wdrażania do produkcji nowych przydomowych paczkoBOXów.

Planowane efekty: Efektem wdrażanego projektu będzie INDYWIDUALNY, PRZYDOMOWY PACZKOBOX Z UDOGODNIENIAMI dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi oraz problemy ze wzrokiem.

Pobierz plik


Nazwa projektu: „Doposażenie Działu B+R oraz opracowanie innowacyjnej, modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0005/20-00

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo rozwojowego oraz opracowanie produktu adekwatnego do wymagań i zapotrzebowania rynkowego. Dodatkowo projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu inwestycyjnego oraz badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnej modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych albo poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych. W wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu.
Całkowita wartość projektu: 1 336 726,99 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 624 600,09 PLN

Pobierz plik

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w Polityce prywatności. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rozumiem